Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BUGSTORE Anna Kapuściarz ul.Skośna 15 30-383 Kraków NIP: 6762301157 REGON: 123069479 Adres e-mail: [email protected], numer kontaktowy: 503174343. W pełni odpowiadamy za bezpieczne wykorzystanie Państwa danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PAŃSTWA DANE SĄ NAM POTRZEBNE DO:

 • Sporządzania stosownych dokumentów związanych z obowiązkiem prawnym dotyczącym sprzedawcy (dokumenty księgowe, obowiązki związane z raportowaniem danych organom podatkowym, wystawianie i przechowywanie faktur, wystawianie umów kupna-sprzedaży, reklamacje, roszczenia, zwroty)
 • Realizacji złożonych zamówień i dostarczenia zakupionego towaru

DANE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI POWYŻSZYCH OBOWIĄZKÓW TO:

 • Dane identyfikujące kupującego i umożliwiające z nim kontakt (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, nazwa użytkownika w sklepie internetowym)
 • Adres umożliwiający dostarczenie zamówionego towaru (pełny adres dostawy)
 • Nazwa, adres  i nip firmy (dane potrzebne do wystawienia faktury VAT)

Powyższe dane są przechowywane na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w przypadku nieopłaconych należności. Jeżeli płatność jest uiszczana za pośrednictwem np. banku, automatycznie jesteśmy informowani o numerze konta i instytucji z jakiej dokonali Państwo zapłaty. Dane te będą wykorzystane jedynie w razie konieczności dokonania zwrotu.

PAŃSTWA DANE PRZEKAZYWANE SĄ:

 • Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (instytucje płatnicze, banki) w celu realizacji np zwrotu pieniędzy
 • Podmiotom odpowiedzialnym za transport i spedycję, prowadzącym działalność kurierską i pocztową w celu dostarczenia zamówionego towaru
 • Osobom prowadzącym księgowość, sprawy podatkowe i prawne
 • Osobom w firmie odpowiedzialnym za realizację zamówień wysyłkowych
 • Instytucjom publicznym ( np w razie konieczności wszczęcia i przeprowadzenia postępowania upominawczego i egzekucyjnego)

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE:

 • Do momentu pełnej realizacji zamówienia oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych praw i możliwości reklamacyjnych czy roszczeniowych
 • Do czasu określonego przez przepisy ( np. podatkowe, o księgowości) nakazujące nam przechowywać konkretne dane

JAK ZABEZPIECZAMY PAŃSTWA DANE:

 • Dostęp do komputera firmowego jest zabezpieczony hasłem
 • Osoby postronne nie mają dostępu do komputera
 • Każdemu klientowi nadawany jest indywidualny numer zamówienia którym się posługujemy, aż do momentu wysyłki
 • Używamy odpowiednich programów antywirusowych

JAKO WŁAŚCICIEL SWOICH DANYCH OSOBOWYCH MAJĄ PAŃSTWO PEŁNE PRAWO DO ZŁOŻENIA WNIOSKU (MAILOWO LUB PISEMNIE NA ADRES SIEDZIBY FIRMY):

 • O dostęp do przetwarzanych danych
 • O weryfikację i poprawę błędnych lub nieaktualnych danych
 • O całkowite usunięcie swoich danych
 • O ograniczenie przetwarzania swoich danych

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Mają Państwo również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Koszyk zakupowy